Δυο λόγια για τη μελέτη


Γιατί μελέτη
μητέρας - παιδιού


Στόχοι - σκοποί
της μελέτης


Εκθέσεις - νοσήματα
που θα μετρηθούν


Γιατί να συμμετάσχω

Κριτήρια εισαγωγής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τα κριτήρια εισαγωγής για τις εγκυμονούσες μητέρες στη μελέτη θα είναι:

1) Τόπος διαμονής τους να είναι ο νομός Ηρακλείου,

2)  Ηλικία τους να είναι μεγαλύτερη από 16 έτη,

3)  Να πραγματοποιούν την πρώτη επίσκεψή τους στο γυναικολόγο μετά τη διαπίστωση της εγκυμοσύνης (κύηση 9-13 εβδομάδων) σε ένα από τα 4 νοσοκομεία της πόλης του Ηρακλείου (μη απόλυτο κριτήριο καθώς θα συλλεχθούν στοιχεία -αν και όχι πλήρη- και για γυναίκες που θα έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες υγείας σε πιο προχωρημένη φάση της εγκυμοσύνης).

4)  Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να μπορούν να επικοινωνήσουν σε αυτή.

 

 

 
 
New Generis