Μέλη συντονιστικής επιτροπής


Ερευνητικά κέντρα που
διεξάγουν τη μελέτη Ρέα


Χρονοδιάγραμμα

Χρηματοδότηση μελέτης

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΑ

•  Μανόλης Κογεβίνας, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής (υπεύθυνος μελέτης)

•  Αντώνης Καφάτος, Ομότιμος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

•  Αντώνης Κούτης, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

•  Λήδα Χατζή, Ιατρός Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής (συντονίστρια μελέτης)

•  Μαρία Ρασιδάκη, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

 
 
New Generis