Μέλη συντονιστικής επιτροπής


Ερευνητικά κέντρα που
διεξάγουν τη μελέτη Ρέα


Χρονοδιάγραμμα

Χρηματοδότηση μελέτης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη Ρέα γίνεται με την επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FP 6 Προγράμματα NewGeneris και Hi - Wate . Θα ζητηθούν επιπλέον πόροι τόσο από εθνικές πηγές όσο και από διεθνή προγράμματα.

 

 
 
New Generis