Μέλη συντονιστικής επιτροπής


Ερευνητικά κέντρα που
διεξάγουν τη μελέτη Ρέα


Χρονοδιάγραμμα

Χρηματοδότηση μελέτης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο σχεδιασμός της μελέτης έχει ολοκληρωθεί κατά το έτος 2006.
Στις αρχές του 2007 θα ξεκινήσει η μελέτη πεδίου αρχικά στα δυο δημόσια νοσοκομεία και αμέσως μετά στα δυο μαιευτήρια. Η εισαγωγή εγκύων γυναικών στη μελέτη θα γίνει κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Οι τελευταίες γεννήσεις θα γίνουν στα μέσα του 2008. Με βάση το πρωτόκολλο και την υπάρχουσα χρηματοδότηση η παρακολούθηση των παιδιών ενός έτους θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2009.

Περίοδος μελέτης Σταθμοί μελέτης
Μήνας -6 Πιλοτική μελέτη τοκετοί Βενιζέλειο, ΠΕΠΑΓΝΗ
Μήνας -5 Πιλοτική μελέτη ερωτηματολογίων
Μήνας -1 Τέλος πρωτοκόλλων, ερωτηματολογίων
Μήνας 0 Αρχή μελέτης, εισαγωγή γυναικών, 3 ο μήνα εγκυμοσύνης
Μήνας 3 Αρχή νέας επαφής, 6 ο μήνα εγκυμοσύνης
Μήνας 6 Πρώτος τοκετός
Μήνας 7 Αρχική επαφή λεχωϊδων, ερωτηματολόγιο κατάθλιψης
Μήνας 12 Τέλος εισαγωγής νέων γυναικών στη μελέτη
Μήνας 12 Αρχική επαφή γυναικών 6 ο μήνα ζωής παιδιού
Μήνας 15 Τέλος επαφής, 6 ο μήνα εγκυμοσύνης
Μήνας 18 Τελευταίος τοκετός
Μήνας 18 Αρχική επαφή γυναικών 1 χρόνος ζωής, κλινική εξέταση παιδιού
Μήνας 19 Τέλος επαφής λεχωϊδων, ερωτηματολόγιο κατάθλιψης
Μήνας 24 Τέλος επαφής γυναικών 6 ο μήνα ζωής παιδιού
Μήνας 30 Τέλος επαφής γυναικών 1 χρόνος ζωής, κλινική εξέταση παιδιού

 

 

 
 
New Generis