Μέλη συντονιστικής επιτροπής


Ερευνητικά κέντρα που
διεξάγουν τη μελέτη Ρέα


Χρονοδιάγραμμα

Χρηματοδότηση μελέτης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΑ

•  Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

•  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

•  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

•  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ)

•  Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο

•  ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, Ηράκλειο

•  ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Κρήτης, Ηράκλειο

•  Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

 
Υπεύθυνοι της μελέτης

Κογεβίνας Μανόλης
Καθηγητής Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας Παν/μίου Κρήτης

Καφάτος Αντώνης
Ομ. Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής Παν/μίου Κρήτης

 

 

 
 
New Generis