Δυο λόγια για τη μελέτη


Γιατί μελέτη
μητέρας - παιδιού


Στόχοι - σκοποί
της μελέτης


Εκθέσεις - νοσήματα
που θα μετρηθούν


Γιατί να συμμετάσχω

Κριτήρια εισαγωγής

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

  • Να περιγράψει το βαθμό της ατομικής προγεννητικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρυπογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της παιδικής ηλικίας στην Κρήτη.
  • Να εκτιμήσει την επίδραση της διατροφής στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να εκτιμήσει την επίδραση των λοιμώξεων και ειδικά της γρίπης στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να εκτιμήσει την επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου της μητέρας στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να εκτιμήσει την επίδραση μεταβολών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη θυρεοδική λειτουργία της μητέρας στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να εκτιμήσει την επίδραση ρυπογόνων περιβαλλοντικών παραγόντων στο νερό, την τροφή και την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και επαγγελματικών εκθέσεων στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να εκτιμήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ σταθερών ρυπογόνων παραγόντων, διατροφικών στοιχείων και γενετικών επιδράσεων στην εμβρυϊκή - βρεφική ανάπτυξη και υγεία.
  • Να περιγράψει, αναλύσει και αξιολογήσει τις κοινωνικό - οικονομικές συνθήκες και πολιτισμικές πρακτικές που ακολουθούνται από το άτομο ή την οικογένεια στην εγκυμοσύνη και την παιδική ηλικία.
  • Να αναπτύξει νέους δρόμους επικοινωνίας ανάμεσα στους ειδικούς και τον γενικότερο πληθυσμό και ειδικά τις νέες γυναίκες συμπεριλαμβανομένων εγκύων μη ελληνικής καταγωγής, μέσα από ειδικά προγράμματα δημοσιοποίησης των ενεργειών του έργου.

 

 

 
 
New Generis