Δυο λόγια για τη μελέτη


Γιατί μελέτη
μητέρας - παιδιού


Στόχοι - σκοποί
της μελέτης


Εκθέσεις - νοσήματα
που θα μετρηθούν


Γιατί να συμμετάσχω

Κριτήρια εισαγωγής

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ;

•  Γιατί πολλές από τις ασθένειες που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, την εφηβεία και στην ενήλικη ζωή ξεκινούν από την εγκυμοσύνη και ΜΠΟΡΟΥΝ να προληφθούν

•  Γιατί, επιπλέον, μπορείς με τη συμμετοχή σου να συμβάλλεις στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης για την καλυτέρευση της υγείας και της ποιότητας ζωής και άλλων μητέρων και παιδιών.

•  Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα μετρηθούν συνολικά οι περιβαλλοντικοί ρύποι από Νερό, Αέρα και Τροφή στην Κρήτη στην περίοδο της εγκυμοσύνης και αυτοί συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε όλοι

•  Γιατί η μελέτη δεν παρεμβαίνει σε τίποτα που έχει να κάνει με την παρακολούθηση της μέλλουσας μητέρας από το δικό της γιατρό, ο οποίος θα είναι ενημερωμένος και θα συνεργάζεται με τους γιατρούς του Πανεπιστημιόυ Κρήτης

•  Γιατί παρόμοιες μελέτες γίνονται ταυτόχρονα σε πολλές άλλες Ευρωπαικές χώρες και είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαθέτουμε επιστημονικά στοιχεία και για τις μητέρες στην Ελλάδα

 

 

 
 
New Generis